Variazione IV Ufficiale #NapoliVerona: sarà Federico Dionisi

Arbitro: Chiffi (Sez. AIA Padova)
Assistenti: Longo (Sez. AIA Paola), Valeriani (Sez. AIA Ravenna)
IV uomo: Dionisi (Sez. AIA L’Aquila)
VAR: Nasca (Sez. AIA Bari)
AVAR: Cecconi (Sez. AIA Empoli).